Rapport + gesprekken

Terug
15 februari 2021

Deze week krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Ook vinden deze week de rapportgesprekken plaats. U krijgt hier een uitnodiging voor.