Met de Bibliotheek op school werkt Bibliotheek Hengelo structureel samen met de Wilbertschool aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs.

Met de Bibliotheek op school gaan de Wilbertschool en Bibliotheek Hengelo een meerjarige samenwerking aan rond lezen en mediawijsheid.

Bron: Hengelose app courant


De bieb wordt geopend door verhalenvertelster Suleika.

Leesconsulente Anja Annink leest voor tijdens de kinderboekenweek.

Wat u misschien nog niet wist over (voor)lezen:

(voor)lezen maakt slim
10 voorleestips
ouderavond leesbevordering 2017

Handige sites voor ouders:

de bibliotheek op school
bieb magazine
bibliotheek Hengelo
leesplein
digitale prentenboeken
informatie voor verslagkring / project
apps om te lezen