Algemene ledenvergadering OR

Terug
4 januari 2019

Dinsdag 29 januari vindt de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad plaats op de Wilbertschool.

U bent allen van harte welkom om deze bij te wonen.

De vergadering begint om 19.45 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.

 
Uitnodiging ALV