Gewijzigde schooltijden

Terug
17 augustus 2021

Vanuit de ouderenquête is gebleken dat de behoefte voor een zogenaamd continurooster bij zowel ouders als collega’s groot is. Daarom is er, in samenspraak met de MR, gekozen voor nieuwe schooltijden. Dit betekent ook dat kinderen tussen de middag eten & drinken onder begeleiding van de stamgroepleider. We starten hier gelijk na de zomervakantie mee!

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen van 8.30 uur – 14.30 uur naar school.

Op woensdag van 8.30 uur – 12.15 uur.

De inloop is van 8.20 – 8.30 uur.