Staking 6 november: GAAT DOOR

Terug
6 november 2019

Afgelopen weekend was er de nodige onrust in het nieuws rondom de staking en het akkoord. In eerste instantie leek de staking van de baan. Echter de voortschrijdende inzichten leiden tot een andere keus. Wij geven gehoor aan de landelijke oproep om te gaan staken en geven 6 november geen les.

Het vrijgemaakte geld is slechts incidenteel geld en biedt geen structurele oplossing voor de problemen. De problemen; de werkdruk en het lerarentekort, die wij in het onderwijs ervaren worden met dit akkoord niet opgelost. De Algemene Onderwijs Bond (AOB) heeft dit gisteren ook ingezien en roept opnieuw op om toch te gaan staken.

wij streven een goede communicatie na en waren van mening dat het goed was om jullie zaterdag te berichten over het akkoord en de gevolgen daarvan. Vanmorgen hebben wij een spoedoverleg gehad met elkaar en zijn tot een andere conclusie gekomen.

Wij betreuren de gang van zaken en de onduidelijkheid die dit geeft. Onze excuses hiervoor.

Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van de flexibiliteit van u als ouders/verzorgers. Toch willen wij achter de principes blijven staan en een front vormen met de onderwijsbonden.

Mocht de staking problemen opleveren wat betreft de opvang van uw kind(eren), wilt u dit dan vandaag (4 november) of morgen kenbaar maken bij Brenda.

Vriendelijke groet,

Team Wilbertschool