Smallsteps ’t Wilbert verzorgt naast de tussenschoolse opvang (tso) ook de buitenschoolse opvang (bso) in onze school. Op dit moment kan je kind tijdens schoolweken naar de bso op maandag, dinsdag en donderdag. In de vakanties is opvang mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Meer informatie over de opvang? Klik hier