Basisregels

Hoofd, handen en hart zijn onze trefwoorden als het om uw kind gaat.
OBS De Timp is een school waar kinderen ertoe doen. Een school waar we zoveel mogelijk uitgaan van de kwaliteiten van elk kind afzonderlijk.
De leeropbrengsten hoog in het vaandel: De lessen worden gegeven op 3 niveaus volgens het IGDI model (Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie). Zo komt ieder kind tot zijn recht.
Een bevlogen en betrokken team begeleidt professioneel en enthousiast uw kind van groep 1 tot aan de brugklas.

De ontwikkeling begeleiden van kinderen is een taak van ouders en leerkrachten. Steun, medewerking en het vertrouwen van de ouders is onmisbaar. De oudergeleding van de MR en onze oudervereniging zijn actief betrokken bij ons beleid. Individuele ouders zijn gemotiveerd te helpen bij bijvoorbeeld het duo-lezen en de techniekmiddagen. Daarnaast participeren ouders mee in onze Denktank.

Naast de cognitieve vakken, incl. Engels, is er aandacht voor de sociale- en creatieve ontwikkeling. Weeksluiting, voorleeswedstrijd, techniekmiddagen en creatieve workshops behoren tot ons pakket. Sportief zijn we in de gymzaal, sporttoernooien en bij de Fit2School-lessen in het Twentebad. Het team voert de kerstmusical op, de kleuters behalen hun zwemdiploma, en een typcursus inclusief erkend diploma volgen is een optie.

Nieuwe activiteiten staan op de planning. Zoals ambitiegesprekken in groep 3 tot en met 6 (in groep 7 en 8 is dit al ingevoerd), en het stimuleren van zelfstandig werken, gebruik makend van een dag- of weektaak. Maar ook het integreren van begrijpend lezen, woordenschat en de creatieve vakken in het vak wereld oriëntatie is een speerpunt.

OBS De timp is een school in beweging, waar het goede gehandhaafd blijft en men open staat voor nieuwe ontwikkelingen.

Tenslotte: hoofd, handen en hart zijn onze trefwoorden als het gaat om uw kind.

Welkom!