Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht gegaan. Binnen de Stichting Scholengroep Primato hebben wij daarom een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de gegevens van onze leerlingen en ouders. In de privacyverklaring die op de schoolwebsite te vinden is, wordt dit in begrijpelijke taal toegelicht.

privacyverklaring Primato