Kinderraad op de Wilbertschool

De kinderraad is een groep van 8 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. De kinderraad vergadert elke laatste vrijdag van de maand samen met de directeur.

 

Elke vergadering is er een andere voorzitter, die de agenda maakt en een andere notulist, die de notulen verzorgt. De kinderen vertegenwoordigen de stamgroep waarin ze zitten. Voorafgaand aan de agenda worden de agendapunten en overige actuele zaken in de groep besproken.

 

Doel:

  • De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
  • De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.
  • De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
  • De kinderen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.
  • Eerst begrijpen en dan begrepen worden, ruimte geven aan anderen en durven te geven. Op die manier een stem proberen op te halen bij de ander. Ruimte geven voor de gevoelens van de ander en erkennen.


Actief burgerschap:
Naast een plek in onze school past de kinderraad ook binnen actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Een van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden
voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. De kinderraad kan voorstellen doen aan de directeur. De directeur beslist uiteindelijk.