Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten zoals Sinterklaas, Kerst, de Open Dag en het afscheid van groep 8, maar ook aan bijvoorbeeld de Avondvierdaagse of andere projecten. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school, leerkrachten en ouders. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Spreek gerust een van onze leden aan of stuur even een mail naar: orwilbertschool@gmail.com.

 

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 is: € 22,50 euro per kind. Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer:: NL 24 INGB 0004835135 NL t.n.v. Ver. Ouderraad Wilbertschool- Jenaplanonderwijs o.v.v. naam/ namen van uw kind(eren).

Kinderen die na 31 december instromen betalen de helft van de hierboven genoemde bijdrage.

 

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

Eveline Duut (moeder van Lize, groep 2/3) – Voorzitter
Leontine Eikenhorst (moeder van Rosalie, groep 4/5) – Penningmeester
Arjan Morel (vader van Puk groep 6/7/8 en Duuk groep 4/5)
Jolien Jagersma (moeder van Kelsey groep 4/5 en Fay groep 2/3)
Hans Nijland (vader van Britt groep 2/3 en Finn groep 0/1/2)
Gerda Speelman (moeder van Sophia groep 2/3 en Rosa groep 0/1/2)              Ingrid Albers (moeder van Roos groep 0/1/2 en Anneloes groep 6/7/8)
Ciska Daalder – stamgroepleider groep 0/1/2

 

Vergaderingen

De Ouderraad komt elke twee maanden bijeen, de vergaderingen starten om 19.45 uur en vinden plaats in de lerarenkamer van de Wilbertschool. U bent altijd van harte welkom om gewoon een keer aan te sluiten bij één van onze vergaderingen.
Voor schooljaar 2018-2019 zijn de vergaderdata:

Dinsdag 25-09-2018
Maandag 26-11-2018
Dinsdag 29-01-2019
Maandag 25-03-2019
Dinsdag 28-05-2019
Maandag 01-07-2019
Een verslag van de vergaderingen kunt u opvragen bij een lid van de OR.

De Algemene Ledenvergadering vind jaarlijks plaats en is toegankelijk voor alle ouders van de Wilbertschool.
Dit schooljaar staat deze vergadering gepland voor 29-01-2019. Hopelijk tot dan!

 

Commissies

Een aantal activiteiten op school wordt georganiseerd door commissies. Om het contact optimaal te houden streven we ernaar dat in elke commissie een lid van de OR zit. De verdeling van de commissies zal worden vastgesteld op de eerste vergadering van het schooljaar 2018/2019. Informatie volgt z.s.m.

Sinterklaascommissie: Arjan en Ingrid
Kerstcommissie: Leontine
Open dag: Eveline
Bloemenmarkt: Jolien
Afscheidsavond groep 8: Hans en Arjan
Avondvierdaagse: Eveline

 

Vacature

De OR is op zoek naar versterking! Vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan school? Om mee te denken over de invulling van de bijzondere momenten of juist om te helpen met de organisatie ervan? Dan zijn wij op zoek naar u! De Ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Daarnaast neemt iedereen deel aan één (of meer) van de commissies.
Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline Duut (voorzitter) via orwilbertschool@gmail.com of natuurlijk op het schoolplein.

2018.2019 Presentatie OR