Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst,  de open dag en het afscheid van groep 8, maar ook aan bijvoorbeeld de Avondvierdaagse of andere projecten. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school, stamgroepleiders en ouders. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Spreek gerust een van onze leden aan of stuur even een mail naar: orwilbertschool@gmail.com.

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 is: € 22,50 euro per kind. Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer:: NL 24 INGB 0004835135 NL t.n.v. Ver. Ouderraad Wilbertschool- Jenaplanonderwijs o.v.v. naam/ namen van uw kind(eren).

Kinderen die na 31 december instromen betalen de helft van de hierboven genoemde bijdrage.

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

Eveline Duut (moeder van Lize, groep 3/4) – Voorzitter
Ingrid Albers (moeder van Anneloes, groep 6/7/8 en Roos, groep 2/3) – Penningmeester                                                                                                                  Mügda Rikkerink ( moeder van Dennis, groep 4/5 en Alena, groep 3/4)               
Arjan Morel (vader van Puk groep 6/7/8 en Duuk groep 4/5)
Jolien Jagersma (moeder van Kelsey groep 4/5)
Hans Nijland (vader van Britt groep 4/5 en Finn groep 2/3)
Gerda Speelman (moeder van Sophia groep 3/4 en Rosa groep 2/3)
Ciska Daalder – stamgroepleider groep 0/1

Vergaderingen

De Ouderraad komt elke twee maanden bijeen, de vergaderingen starten om 19.45 uur en vinden plaats in de koffiekamer van het team. U bent altijd van harte welkom om een keertje aan te sluiten bij één van onze vergaderingen.

Voor schooljaar 2019-2020 zijn de vergaderdata:

Maandag 14-10-2019
Dinsdag 26-11-2019
Maandag 13-01-2020
Dinsdag 03-03-2020
Maandag 20-04-2020                                                         
Dinsdag 02-06-2020
Een verslag van de vergaderingen kunt u opvragen bij een lid van de OR.

De Algemene Ledenvergadering vind jaarlijks plaats en is toegankelijk voor alle ouders van de Wilbertschool.
 

Commissies

Een aantal activiteiten op school wordt georganiseerd door commissies. Om het contact optimaal te houden streven we ernaar dat in elke commissie een lid van de OR zit. De verdeling van de commissies zal worden vastgesteld op de eerste vergadering van het schooljaar 2019/2020.

Sinterklaascommissie: Arjan en Ingrid
Kerstcommissie: Hans
Open dag: Eveline                                                                                             
Koningsspelen: Eveline
Bloemenmarkt: Jolien
Afscheidsavond groep 8: Mügda
Avondvierdaagse: Ingrid

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline Duut (voorzitter) via orwilbertschool@gmail.com of spreek haar gerust aan op het schoolplein!

Presentatie OR november 2019