Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst,  de open dag en het afscheid van groep 8, maar ook aan bijvoorbeeld de Avondvierdaagse of andere projecten. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school, stamgroepleiders en ouders. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Spreek gerust een van onze leden aan of stuur even een mail naar: orwilbertschool@gmail.com.

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is: € 22,50 euro per kind. Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer:: NL 24 INGB 0004835135 NL t.n.v. Ver. Ouderraad Wilbertschool- Jenaplanonderwijs o.v.v. naam/ namen van uw kind(eren).

Kinderen die na 31 december instromen betalen de helft van de hierboven genoemde bijdrage.

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

Voorzitter: vacature

Penningmeester: Ingrid Albers (Roos gr 3-4)
Eveline Duut (Lize gr 4-5) 
Jolien Jagersma (Kelsey gr 6-7-8a)                                                                                Jo-An Beaumont (Lewis gr. 1-2 en Evy gr. 3-4)                                                                Hanneke Hiemstra-Versluijs (Lars gr. 0-1 en Jari gr. 2-3)                                              Shakti Lieten (Robin gr 2-3) 
Sabine Boone (Ralf gr. 1-2)                                                                                                    Nicole Ruinemans (Tess gr. 1-2 en Luuk gr. 3-4)                                                            Gerda Speelman (Sophia gr 6-7-8a en Rosa gr 3-4)
Margaretha Tuijnenburg (Merel gr 4-5 en Simon gr 1-2)
Elise Smit (stamgroepleider 1-2)/Rolf Schreurs (stamgroepleider 6-7-8a)

 

Vergaderingen

De Ouderraad komt elke twee maanden bijeen, de vergaderingen starten om 20:00 uur en vinden plaats in de koffiekamer van de school. U bent altijd van harte welkom om een keertje aan te sluiten bij één van onze vergaderingen.

Voor schooljaar 2021-2022 zijn de vergaderdata:

7 september 2021
12 oktober 2021
30 november 2021
11 januari 2022
1 maart 2022
12 april 2022
24 mei 2022
5 juli 2022

 

Een verslag van de vergaderingen kunt u opvragen bij een lid van de OR.
De Algemene Ledenvergadering vind jaarlijks plaats en is toegankelijk voor alle ouders van de Wilbertschool.
 

 

Commissies

Een aantal activiteiten op school wordt georganiseerd door commissies. Om het contact optimaal te houden streven we ernaar dat in elke commissie een lid van de OR zit.

Sinterklaas: Jo-An
Kerst: Eveline & Shakti 
Bloemenmarkt: Jolien & Shakti
Afscheidsavond groep 8: Margaretha
Avondvierdaagse: Ingrid & Eveline                                                                                

 

FLYER

WordHulpouder

Presentatie OR 2021