Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten zoals Sinterklaas, Kerst, de Open Dag en het afscheid van groep 8, maar ook aan bijvoorbeeld de Avondvierdaagse of andere projecten. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school, leerkrachten en ouders. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Spreek gerust een van onze leden aan of stuur even een mail naar: orwilbertschool@gmail.com.

 

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is: € 22,50 euro per kind. Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer:: NL 24 INGB 0004835135 NL t.n.v. Ver. Ouderraad Wilbertschool- Jenaplanonderwijs o.v.v. naam/ namen van uw kind(eren).

Kinderen die na 31 december instromen betalen de helft van de hierboven genoemde bijdrage.

 

Wie zijn de Ouderraad?

Eveline Duut (moeder van Lize, groep 1/2) – Voorzitter
Leontine Eikenhorst (moeder van Rosalie, groep 4/5) – Penningmeester
Erdogan Kandemir (vader van Yaren, groep 4/5)
Johan Teesink (vader van Pien, groep 6/7/8  )
Arjan Morel (vader van Puk groep 6/7/8 en Duuk groep 2/3)
Jolien Jagersma (moeder van Kelsey groep 2/3 en Fay groep 1/2)
Ciska Daalder – stamgroepleider groep 1/2

 

Vacature

De OR is op zoek naar versterking! Vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan school? Om mee te denken over de invulling van de bijzondere momenten of juist om te helpen met de organisatie ervan? Dan zijn wij op zoek naar u! De Ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Daarnaast neemt iedereen deel aan één (of meer) van de commissies.
Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline Duut (voorzitter) via 06 – 5029 6115, eef01@hotmail.com of natuurlijk op het schoolplein.

 

Vergaderingen

De Ouderraad komt elke twee maanden bijeen, de vergaderingen starten om 19.45 uur.
Voor schooljaar 2017-2018 zijn de vergaderdata:
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 27 maart
Maandag 14 mei
Maandag 2 juli
Een verslag van de vergaderingen kunt u opvragen bij een lid van de OR.

De Algemene Ledenvergadering wordt ieder jaar in november gehouden. Deze vergadering is toegankelijk voor alle ouders van de Wilbertschool.

 

Commissies

Een aantal activiteiten op school wordt georganiseerd door commissies. Om het contact optimaal te houden streven we ernaar dat in elke commissie een lid van de OR zit.
De huidige verdeling is als volgt:

Sinterklaascommissie: Mariëlle, Arjan en Els
Kerstcommissie: Leontine
Open dag: Eveline
Bloemenmarkt: Hiske
Afscheidsavond groep 8: Erdogan
Eindejaarsfeest: Johan
Avondvierdaagse: Petra, Marieke en Judith

Presentatie OR publicatie