Opleiden in de school

Sinds 2015 is de Wilbertschool een opleidingsschool. Het is onze maatschappelijke en pedagogische opdracht om als Symbio-basisscholen plek te bieden voor de leerkrachten van de toekomst!

Studenten worden intensief begeleid door een schoolopleider en een instituutsopleider, die beiden geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging voor lerarenopleiders (een vereiste binnen het concept OidS).  De vakdocenten worden regelmatig geraadpleegd voor de theoretische verdieping m.b.t. het opleiden en begeleiden. Voor de mentoren is er een continue professionele ontwikkeling door het werken met studenten, de schoolopleider en de instituutsopleider, wat weer leidt tot schoolontwikkeling. Onderzoek doen neemt een steeds meer prominente plaats in binnen dit concept m.n. op de academische opleidingsscholen.

Opleiden in de school is een krachtig samenwerkingsverband tussen hoger onderwijs en beroepspraktijk samen en hierdoor kunnen we goede leerkrachten opleiden!

Karin Damhuis is schoolopleider binnen Symbio en is de schoolopleider van de Wilbertschool.