Opleiden in de school

Sinds 2015 is de Wilbertschool een opleidingsschool.  Het is onze maatschappelijke en pedagogische opdracht om als Primato-basisscholen plek te bieden voor de leerkrachten van de toekomst! Studenten worden intensief begeleid door een schoolopleider en een instituutsopleider. De vakdocenten worden regelmatig geraadpleegd voor de theoretische verdieping m.b.t. het opleiden en begeleiden. Voor de mentoren is er een continue professionele ontwikkeling door het werken met studenten, de schoolopleider en de instituutsopleider, wat weer leidt tot schoolontwikkeling. Opleiden in de school is een krachtig samenwerkingsverband tussen hoger onderwijs en beroepspraktijk samen en hierdoor kunnen we goede leerkrachten opleiden!

Wat is opleiden in de school?

Opleiden in de school is een concept binnen het opleiden en begeleiden van studenten van de pabo Saxion APO Hengelo/Deventer in een samenwerkingsverband met een basisschool wat vastgelegd is in een convenant tussen de opleidingsschool (de basisschool die vorm geeft aan dit concept) en de opleiding (de pabo). De pabo is de leverancier van studenten binnen dit concept.

De stage

Op een opleidingsschool lopen studenten twee dagen stage. Ze staan anderhalve dag in de groep. In overleg met de mentor en/of schoolopleider worden lessen voorbereid en gegeven. Er zijn lesbezoeken door de schoolopleider op afspraak of spontaan. Daarnaast zijn er ook lesbezoeken met de instituutsopleider. Er wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal om de reflectie van de studenten te sturen en te ontwikkelen. Ze zijn op vrijdagmiddag bij de schoolopleider om vaardigheden, kennis en ervaringen op te doen met alle studenten van de opleidingsschool. De groep studenten lopen in verschillende groepen stage, waardoor er veel mogelijkheden zijn om van en met elkaar te leren. De schoolopleider wordt regelmatig bijgeschoold op de WOS-dagen (zie verderop in dit document). De onderwerpen voor het ontwerpatelier (zoals de ruimte heet op de vrijdagmiddag) zijn ontworpen en vastgelegd door de WOS-vergadering. Onderwerpen kunnen zijn: drama, een prentenboekvertelling techniek, intervisie, werken met het Kwaliteitenspel, leren vragen stellen etc.

Opleider in de school

Annemieke Bloemink is opleider van de Piramide.