Tussenschoolse opvang

Inloggen overblijfregistratie: klik hier

Euro incasso Wilbertschool: klik hier

Wat houdt tussenschoolse opvang (TSO) in?
Ouders wordt de mogelijkheid geboden om hun kind(eren), onder begeleiding van overblijfkrachten, tussen de middag op school te laten overblijven. De TSO wordt gecoördineerd door een pedagogisch medewerker van Smallsteps en elke dag zijn er op vrijwillige basis hulpouders aanwezig.

De TSO is open van 12.00 uur tot 12.50 uur. Daarvoor en daarna vallen de kinderen onder verantwoordelijkheid van de school. We nemen de tijd om samen te lunchen en te spelen. Ook proberen we de TSO zoveel mogelijk af te stemmen op elk kind: de één heeft behoefte aan een spelletje of knutselen, terwijl een ander zich even uit wil leven buiten op het grote plein of in de binnentuin.

Heeft u vragen betreft de dagelijkse gang van zaken, dan kunt u terecht bij de TSO coördinator; Judith.

De intekenlijst sluit om 9.00 uur (desbetreffende dag, dit i.v.m. inzet aantal overblijfkrachten). De maximale groepsgrootte is 15 kinderen bij één overblijfkracht. Zijn er meer kinderen dan wordt er een extra overblijfkracht ingezet. Het is de bedoeling dat uw kind(eren) zelf hun (gezonde) lunchpakketje en drinken meenemen.